آخرین اخبار
  • ثبت نام پایه اول آغاز شد
  • ثبت نام پیش دبستانی آغاز شد
  • دوره پنجم و ششم افتتاح شد .
  • ثبت نام پایه اول آغاز شد .
  • ثبت نام پیش دبستانی آغاز شد
  • دوره پنجم و ششم افتتاح شد .

کلاس سوم

خط تقارن و شمارش به کمک الگوهای متقارن تلفیقی از ریاضی و هنر…

آشنا شدن دانش آموزان با انواع مواد غذایی و ارزش غذایی آن ها.

کاردستی و نقاشی های زیبا و خلاقانه دانش آموزان از خانواده هایشان.

دانش آموزان سوم در حال تمرین وآشنایی با عدد هزار با استفاده از ابزار کمکی.

خواندن نماز توسط دانش آموزان کلاس سوم.

آزمایش علوم:میزان نفوذ پذیری آب درخاک رس و خاک ماسه و همچنین میزان زبری و نرمی آنهاتوسط دانش آموزان پایه سوم.

2019 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team