آخرین اخبار
  • ثبت نام پایه اول آغاز شد
  • ثبت نام پیش دبستانی آغاز شد
  • دوره پنجم و ششم افتتاح شد .
  • ثبت نام پایه اول آغاز شد .
  • ثبت نام پیش دبستانی آغاز شد
  • دوره پنجم و ششم افتتاح شد .

پیش دبستانی

کاردستی روز جهانی سالمند توسط نوآموزان عزیز.

واحد کار سنگ و خاک نوآموزان.

آموزاش نشانه”ش” به  نوآموزان عزیز.

کاردستی واحد کار زمستان.

آموزش نشانه”س” با کیکی به شکل سیب.

آموزش اقامه نماز.

2019 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team